Askoop Sanayi Sitesi yaklaşık 100ha alan üzerine Deliklikaya Sanayi Bölgesinin komşusu olarak Hadımköy’de kurulmuştur. Proje alanı içerisinde, sanayi, ticaret, teknopark, mesleki ve teknik eğitim alanları ile park ve yeşil alanları, sağlık alanı, kültür alanı, itfaiye alanı gibi donatıları; geniş yolları, galeri altyapı sistemi ile ASKOOP Sanayi Bölgesi misyonlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında IDEArc ekibi imar planlarının oluşumuna katkıda bulunmak amaçlı yol ön projelerini, daha sonra yol uygulama ve toprak işi düzenleme projelerini hazırlamış, çevre bağlantı yolları için katlı kavşak uygulama projelerinde görev almıştır.