idearc.com.tr tarfından gönderilen e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ve yayınlanamaz. Mesajın yetkili alıcısı değilseniz hiçbir kısmını kopyalayamaz, başkasına gönderemez veya hiçbir şekilde kullanamazsınız. Eğer mesajın yetkili alıcısı veya yetkili alıcısına iletmekten sorumlu kişi siz değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Bu e-posta esasen bilgilendirmeye yönelik olduğu için firma tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça IDEArc Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik LTD.ŞTİ. içerik hakkında hiçbir mesuliyet kabul etmez. Ayrıca mesajın içeriğinden, doğruluğundan, bütünlüğünden, güncelliğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan ve şahsi amaçlarla gönderilmiş mesajlardan firmamız sorumlu tutulamaz.

E-mails from idearc.com.tr and its attachments are private and confidential to the exclusive use of the individual or entity to whom it is addressed. It may also be legally confidential. Any disclosure, distribution or other dissemination of this message to any third party is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, you may not copy, forward, send or use any part of it. If you are not the intended recipient or the person who is responsible to transmit to the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message and its attachments. As this email is primarily for the provision of information, IDEArc International Engineering and Consulting Co.Ltd. accepts no liability for its content, unless that content is subsequently confirmed by the company in writing. Our company shall also have no liability with regard to the information contained in the message, its accuracy, integrity, currency, transmission, reception, storage, preservation of confidentiality, viruses or any damages caused in any way to your computer system and the messages send by personal purposes.